LOB voor mentoren

LOB-gesprekken voeren voor mentoren

Mentoren hebben een belangrijke positie voor leerlingen in het VO. Een van hun taken is de leerlingen te begeleiden bij hun studie- en beroepskeuze.  Naast allerlei  beroepsorienterende activiteiten voor leerlingen en ouders is hun voornaamste middel het voeren van goede LOBgesprekken. Dat vraagt een speciale houding, kennis over het keuzeproces en gespreksvaardigheden. In deze training kunnen afhankelijk van de schoolspecifieke vraag de volgende thema’s aan de orde komen.

gespreks- en coachvaardigheden

leren toepassen van gesprekmodellen

kennen van keuzeprocessen en de fasen leren herkennen

ondersteunen van realistisch zelfbeeld

inzicht in eigen communicatie- en begeleidingsstijl

kunnen confronteren met behoud van relatie

kunnen aansluiten bij denkproces van leerlingen en dat bevorderen

tactisch feedback kunnen geven bij stagnatie keuzeproces