Leren coachend leiding te geven

De meerwaarde van coachend leidinggeven wordt breed onderschreven. Ook past het in het gedachtengoed van dienend leiderschap en zelfstandige professionals. Het vraagt echter een heel andere houding en coachvaardigheden van de leidinggevenden. In deze training richten we ons daarom op:

  • Afleren om het probleem over te nemen
  • Aanscherpen van gespreksvaardigheden
  • De juiste vragen leren stellen
  • Toepassen van coachen onder de waterlijn
  • Het constructief geven van feedback
  • Alertheid vergroten voor het probleem achter het probleem
  • Hanteren van overzichtelijke gespreksmodellen
  • Onderscheid maken tussen verschillende rollen als leidinggevende
  • (Her)kennen van de eigen communicatiestijl en de bijbehorende valkuilen
  • Het leren ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfvertrouwen bij de medewerkers

Werkwijze:

Uitwisselen van praktijkervaringen, veel oefenen van gespreksvaardigheden, elkaar observeren en feedback geven, samen beleven van coachinterventies, reflecties op eigen leerervaringen, video-opname van eigen coachgesprek, individuele nabespreking met de trainer.

Op mijn website www.blijleiderschap.nl kun je lezen wat een individueel ontwikkeltraject voor een leidinggevende behelst.