Je huidige werk aantrekkelijker maken (Jobcrafting)

Soms is het de moeite waard om te onderzoeken of je huidige werk  aangepast kan worden aan wat jij graag doet en waar je goed in bent, zodat het beter aansluit bij jouw talenten, drijfveren en motivatie.

Het doel is om binnen je eigen  organisatie zoveel mogelijk het werk gaat doen waarin je het beste tot je recht komt om met meer enthousiasme en  plezier je werk te doen.

Definitie van jobcrafting

Van Vuuren & Dorenbosch (2011) omschrijven job crafting als:

Het zelf of gezamenlijk met collega’s mooier maken van het werk, door concrete aanpassingen aan te brengen in taken, relaties, betekenis of context…

  • …zodat het werk beter aansluit op hun persoonlijke behoeftes, sterke kanten, interesses en capaciteiten;
  • …vanuit eigen motivatie en inzicht in de ruimte die het werk biedt voor aanpassingen;
  • …ter bevordering of behoud van uitdagend, betekenisvol en gezond werk;
  • …met oog voor organisatiedoelstellingen en zonder collega’s of klanten

Effectieve jobcrafters zoeken naar een win-winsituatie

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Vijf stappen.

Ik kan je als loopbaancoach vooral bij de fasen 1 en 2 ondersteunen

(1) Analyseren

Het start met mensen ondersteunen bij het in

kaart brengen van hun taken en het analyseren

van hun huidige werk.

(2) Kiezen

De analyse maakt helder waar de ruimte zit om het werk bij te schaven. Welke taken wil iemand

meer doen, en welke juist niet? Wat wil iemand wel blijven doen, maar anders aanpakken?

En zijn er eventueel bepaalde knelpunten om op te lossen?

(3) Delen

Als mensen weten wat ze zouden willen, is het zaak om de haalbaarheid te onderzoeken.

Overleg met een leidinggevende of andere belanghebbenden is hier aan de orde.

(4) Doen

Vervolgens is het bepalen van eerste stappen en die concreet gaan realiseren aan de orde.

(5)Evalueren en reflecteren

Mensen onderzoeken hun progressie; zij kunnen aanpassingen maken en een vervolgstap plannen.

Mensen worden gezien als ondernemers van hun eigen talent

Het kernidee van job crafting – ook wel job shaping genoemd – is dat je je eigen functie met

kleine aanpassingen op maat snijdt. Zodanig dat het werk optimaal aansluit bij je motivatie en

talenten, waardoor bevlogenheid en productiviteit kunnen toenemen.