Redenen om van baan te veranderen

Het is verbazingwekkend dat ongeveer 25% van de beroepsbevolking het niet naar hun zin heeft op het werk. Onderzoek wijst uit welke motieven men heeft om van baan te veranderen.De voornaamste motieven zijn:

  • geen of weinig uitdaging meer
  • inhoudelijk oninteressante functie
  • weinig promotiekansen
  • te laag salaris
  • onsympathieke collega’s
  • geen stimulerende baas/chef
  • weinig zelfstandigheid
  • te grote werkdruk

.Uit onderzoek van Ad Rem Young Professionals bleek dat een fijne werksfeer (24%) en een hoog salaris (17%) belangrijker wordt gevonden dan ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden (16%) en inhoud van het werk (12%).

Het is jammer dat veel loopbaanveranderingen voortkomen uit voorgaande negatieve werkervaringen. Mensen kunnen er wel hun lering uit trekken, maar het is veel motiverender om werk als een eigen positieve keus te zien. Als werk het uitvoeren van een eigen wens is, zijn we beter in staat om voordelen ervan te onderscheiden en ervan te genieten. Bovendien als we weten welke zaken voor ons belonend zijn, kunnen we het werk zodanig inrichten, dat die beloningen veel vaker voorkomen.

In een loopbaantraject wordt onderzocht welke waarden voor jou heel belangrijk zijn binnen je werk. Voor sommige mensen is het belangrijk, dat ze in een team kunnen werken, of dat voldoende vrijheid hebben om eigen keuzes te maken, dat ze projectmatig kunnen werken, terwijl anderen juist meer ingewikkelde uitdagingen, een hoog salaris,of competitie belangrijk vinden. Daarom begint goed passend werk zoeken altijd met een ontdekkingstocht naar jezelf. Je moet immers eerst het potje goed kennen, voordat je kunt nagaan welke dekseltje daar het beste op past!

Een assessment kan je helpen een duidelijk overzicht te krijgen van jouw persoonskenmerken, jouw specifieke rol in een team, jouw communicatiestijl en jouw interesses, zodat je met meer zekerheid kunt bepalen in hoeverre de gevraagde competenties ook in voldoende mate aanwezig zijn. Het competentieprofiel van je mogelijk toekomstige werkgever is dan het uitgangspunt.

Klik verder voor Oplossingen_op_de_langere_termijn.